Význam dodávateľského reťazca v angličtine

5725

etc. / e.g. / i.e. V anglických textech jste asi už narazili na některou z těchto zkratek. Všechny tři pochází z latiny, proto není tak jednoduché vydedukovat, co by mohly znamenat.Pojďme si postupně říct, jak vypadají v nezkrácené podobě a co znamenají.

Možno určiť kľúčové faktory vzťahov výrobcov automobilov a dodávateľov? Aká je štruktúra dodávateľskej siete automobilového priemyslu na Slovensku? Zlepšenie potravinového dodávateľského reťazca. STANOVISKO. Európsky hospodársky a sociálny výbor.

  1. Čo je identifikačné číslo dokumentu na zelenej karte -
  2. Ethereum múdrosť

Preložené z angličtiny to doslova znamená dostať 29. okt. 2020 Zlepšenie bezpečnosti dodávateľského reťazca a kybernetická bezpečnosť zariadení na diaľku cez internet (IoT - Internet of Things) sa v tomto význame dostane ešte viac do popredia. Stiahnuť tlačovú správu v angli 28.

Systémy riadenia dodávateľského reťazca Osem kľúčových obchodných procesov Pokiaľ ide o budúce očakávania, význam efektívnosti, nízkych transakčných nákladov a kvality výrobkov sa bude iba zvyšovať. APS (skrátene z angličtiny.

(4) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/62/EÚ, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2001/83/ES, pokiaľ ide o predchádzanie vstupu falšovaných liekov do legálneho dodávateľského reťazca, Ú. v. EÚ L 174, 1.7.2011, s.

prepojení výrobnej a distribučnej logistiky, poukáže na ich význam a bude hľadať možnosti ich implementácie v praxi s cieľom dosahovania konkurenčných výhod tohto dodávateľského reťazca (napr. využitie sekvenčnej logistiky, JIT, JIS, Hub networku, Cross Dokingu, firemných informačných systémov a pod). Výsledkom bude návrh

STANOVISKO. Európsky hospodársky a sociálny výbor. Návrh smernice Európskeho parlamentu. a Rady. o nekalých obchodných praktikách vo vzťahoch medzi podnikmi.

„Urobiť to isté, vychovať si svojich dodávateľov a tiež fungovať štíhlo,“ znejú princípy vytvárania dodávateľského reťazca v podaní R. Bouru. Keďže komodity sú na začiatku toľkých výrobných procesov, zvyšovanie cien v jednom z nich môže rýchlo ovplyvniť všetko ostatné v rámci dodávateľského reťazca. Komodity sú veľmi citlivé na poveternostné problémy a svetové udalosti. Aké je postavenie automobilového priemyslu v slovenskej ekonomike? Akými zmenami prechádza štruktúra dodávateľského reťazca automobilového priemyslu? Možno určiť kľúčové faktory vzťahov výrobcov automobilov a dodávateľov?

Význam dodávateľského reťazca v angličtine

dodávateľského reťazca je v rozmedzí od plne vertikálne integrovaných firiem, kde celkový tok materiál spravuje jediná firma až po ten, kde každý kanálový člen vystupuje nezávisle. Koordinácia medzi rozličnými hráčmi v reťazci je preto kľúčom pre jeho efektívne riadenie. 2. Rozhodnutia dodávateľského reťazca Opatrenia, ktoré sa uvádzajú v rámci iniciatívy na skvalitnenie potravinového dodávateľského reťazca, by v prípade ich prijatia mali pomerne malý vplyv na rozpočet EÚ, pretože by sa týkali najmä pravidiel riadenia dodávateľského reťazca. Náš certifikát Chain of Custody je zárukou preukázateľne udržateľného dodávateľského reťazca obalov. V Smurfit Kappa vyrábame papier a obaly z primárnych a recyklovaných vlákien. Usilujeme sa čerpať prírodné zdroje a riadiť ich čo najefektívnejšie a najzodpovednejšie prostredníctvom udržateľného lesného hospodárstva na našich vlastných plantážach a etc.

Upozorňujeme, že Dodávateľského reťazca … Významy LSC v angličtine Ako je uvedené vyššie, LSC sa používa ako skratka v textových správach na reprezentáciu Logistika a dodávateľského reťazca. Táto stránka je o akronym LSC a jeho významy ako Logistika a dodávateľského reťazca. Upozorňujeme, že Logistika a dodávateľského reťazca nie je jediným významom LSC. Významy CLSC v angličtine Ako je uvedené vyššie, CLSC sa používa ako skratka v textových správach na reprezentáciu Uzavretého dodávateľského reťazca. Táto stránka je o akronym CLSC a jeho významy ako Uzavretého dodávateľského reťazca. Upozorňujeme, že Uzavretého dodávateľského reťazca nie je jediným významom CLSC. Ak navštevujete našu anglickú verziu a chcete vidieť definície Dodávateľského reťazca, riadenie prevádzky v iných jazykoch, kliknite na ponuku jazykov v pravom dolnom rohu. Uvidíte význam Dodávateľského reťazca, riadenie prevádzky v mnohých ďalších jazykoch, ako je arabčina, dánčina, holandčina, hindčina, Japonsko, kórejčina, gréčtina, taliančina, vietnamčina atď.

Význam dodávateľského reťazca v angličtine

Optimalizácia dodávateľského reťazca s aplikáciou outsorcingu Tomáš Chleban Bakalářská práce 2011 dodávateľského reťazca, v ktorom bola látka zaregistrovaná; - opätovnému dovozcovi sa musia poskytnúť informácie o vyvážanej látke a tieto informácie musia byť v súlade s požiadavkami stanovenými v rámci nariadenia REACH o poskytovaní informácií v smere dodávateľského reťazca. Opätovný dovozca bude potrebovať oznamovanie informácií v rámci dodávateľského reťazca. Je zameraný na spoločnosti, ktoré vyrábajú zmesi, a ukazuje, ako nástroje súvisia s touto úlohou v dodávateľskom reťazci. Spoločnosti, ktoré používajú chemikálie Spoločnosti, ktoré registrujú chemikálie Na čo sa chemikálie používajú Ako bezpečne používať Práve tu ležia základy koncepcie logistických parkov. Dodávatelia majú podľa R. Bouru jedinú možnosť, ako tlaku automobiliek na „štíhlu logistiku“ čeliť. „Urobiť to isté, vychovať si svojich dodávateľov a tiež fungovať štíhlo,“ znejú princípy vytvárania dodávateľského reťazca v podaní R. Bouru. Keďže komodity sú na začiatku toľkých výrobných procesov, zvyšovanie cien v jednom z nich môže rýchlo ovplyvniť všetko ostatné v rámci dodávateľského reťazca.

Spoločnosti, ktoré používajú chemikálie Spoločnosti, ktoré registrujú chemikálie Na čo sa chemikálie používajú Ako bezpečne používať Práve tu ležia základy koncepcie logistických parkov. Dodávatelia majú podľa R. Bouru jedinú možnosť, ako tlaku automobiliek na „štíhlu logistiku“ čeliť. „Urobiť to isté, vychovať si svojich dodávateľov a tiež fungovať štíhlo,“ znejú princípy vytvárania dodávateľského reťazca v podaní R. Bouru. Keďže komodity sú na začiatku toľkých výrobných procesov, zvyšovanie cien v jednom z nich môže rýchlo ovplyvniť všetko ostatné v rámci dodávateľského reťazca.

webová peňaženka bitbay
hodnotu eura v priebehu času
plusonecoin coinmarketcap
cena tokenu iq v hotovosti
ako vložiť zostatok na amazonskej darčekovej karte na bankový účet

Keďže komodity sú na začiatku toľkých výrobných procesov, zvyšovanie cien v jednom z nich môže rýchlo ovplyvniť všetko ostatné v rámci dodávateľského reťazca. Komodity sú veľmi citlivé na poveternostné problémy a svetové udalosti.

Dodávatelia majú podľa R. Bouru jedinú možnosť, ako tlaku automobiliek na „štíhlu logistiku“ čeliť. „Urobiť to isté, vychovať si svojich dodávateľov a tiež fungovať štíhlo,“ znejú princípy vytvárania dodávateľského reťazca v podaní R. Bouru. Keďže komodity sú na začiatku toľkých výrobných procesov, zvyšovanie cien v jednom z nich môže rýchlo ovplyvniť všetko ostatné v rámci dodávateľského reťazca.

Existuje dopyt po technológii, ktorá prenesie riadenie dodávateľského reťazca do budúcnosti, pretože bude čoraz zložitejšia. Účinné riešenie musí priniesť schopnosť nepretržite a rýchlo vkladať nové údaje, znižovať prírastkové náklady v celom reťazci a zvyšovať celkovú logistickú produktivitu..

stupni dodávateľského reťazca v rámci EHP. Obal znamená na úely tohto memoranda Vonkajší obal, a v prípade, že Liek žiadny Vonkajší obal nemá, rozumie sa ním Vnútorný obal. Overenie znamená potvrdenie, že Liek je zahrnutý v Národnom registri s rovnakými údajmi aké sú uvedené v jeho 2D matrix kóde na obale. Tieto zásady sa stali základom Iniciatívy dodávateľského reťazca spustenej v roku 2013. 25.4.2019 SK Úradný vestník Európskej únie L 111/59 ( 1 ) Ú. v. EÚ C 440, 6.12.2018, s.

osôb, ktoré spomínaš (či už ústne alebo písomne). V angličtine existujú tieto tri členy: Určitý člen THE Neurčitý člen A Neurčitý člen AN. 1.1 Určitý člen THE I bought the car. Určitý člen. Práve tu ležia základy koncepcie logistických parkov. Dodávatelia majú podľa R. Bouru jedinú možnosť, ako tlaku automobiliek na „štíhlu logistiku“ čeliť. „Urobiť to isté, vychovať si svojich dodávateľov a tiež fungovať štíhlo,“ znejú princípy vytvárania dodávateľského reťazca v podaní R. Bouru. Pracovné semináre by sa obvykle konali v štátnom jazyku členského štátu alebo prípadne v angličtine, pokiaľ by boli určené aj pre účastníkov z iných európskych krajín.